Visinski
radovi


 


 

Visinski radovi - radovi na visini

Izvođenje svih radova na užetu, farbanje silosa,
farbanje i održavanje dimnjaka najsavremenijim sredstvima, pranje prozora,
lepljenje bilborda, adaptacija betonskih (pukotine) i metalnih silosa, varenje na visini,
orezivanje krošnji, skidanje imele i parazita sa nedostupnih krošnji drveća,
zaštita fasada od ptica - postavljanje šiljaka na nepristupačnim mestima, ugradnja oluka, popunjavanje pukotina i ugradnja hidroizolacije na visokim zgradama.

Podrška pri savlađivanju straha od visine

Gde smo sve radili

 • Toplana Kraljevo
  Toplanski dimnjak introspekcija, antikorozivna zaštita i premazivanje zaštitnim epoksidnim slojem koji trpi temperature do 800 stepeni celzijusa

 • Uljarica Obrenovac
  Varenje zaštite lančanih transportera na visini, razna otpušavanja odvodnih cevi za soju
  Čišćenje silosa i ćelija, kao i elevatora
  Saniranje pukotina u betonu na silosima
  Farbanje složenih i nedostupnih konstrukcija

 • Pomak Žiča Kraljevo
  Introspekcija i antikorozivna zaštita većeg broja metalnih silosa kao i održavanje istih

 • Sparta pragma Beograd
  Lepljenja PVC folija na RK "Piramida" N. Beograd, postavljanje PVC banera na areni N. Beograd, Sajmištu

 • Alter Čačak
  Pranje staklene fasade, pomoć pri zameni stakla

 • Pantelić koncentrati Ratina
  Montaža gvozdene konstrukcije rama (za reklamu) i PVC banera na silosima

 • Privatna zgrada Jagodina
  Zamena i sanacija limene pokrivke krova.

 • Privatna zgrada N. Beograd
  Adaptacija otpale betonske fasade

 • Sparta pragma Beograd
  Pranje staklene fasade lifta za bicikliste na Brankovom mostu

 • Banim reklame Kraljevo
  Montaža - demontaža rama za reklamu u bulevaru K. Aleksandra, Beograd

 • S.Z.G.R. "Tejić" Smederevo
  Čišćenje bunkera sa ugljem TE Pljevlja, obrada dimnjaka i premazivanje epoksidnom zaštitom TE Obrenovac.

 • Performa Beograd
  Lepljenja BlueBack-a na bilborde - razne lokacije

 • Zamena sijalica na nepristupačnim mestima metodom - pristup užetom

Raško Simović
Srbija +381 63 80 73 397
Crna Gora +382 67 539 502

Email: rasko@xcanyoning.com

Radovi iz korpe na velikim visinama Radovi iz korpe na velikim visinama Introspekcija i reparacija silosa

Zamena sijalica
Metod - pristup užetom

Zaštita fasada od ptica (postavljanje šiljaka)

Popunjavanje pukotina i ugradnja hidroizolacije na nepristupačnim mestima

Ugradnja oluka na nepristupačnim mestima

Orezivanje krošnji, skidanje imele sa drveća na mestima gde je nemoguće prići korpom ili dizalicom

Farbanje silosa,
1 - Zatečeno stanje

Farbanje silosa,
2 - antikorozivna zaštita

Farbanje silosa,
3 - završni premaz

O RADOVIMA NA UŽETU

Jedna od tehnika visinskih radova  u kojoj se koristi oprema kao sredstvo pristupa i naziva se PRISTUP UŽETOM.Ova tehnika je prihvaćena od strane evropske unije kao akt (201/45/EC) o privremenom radu na visini.Podrazumeva rad na visini gde god postoji mogućnost pada  dužine veće od 2metra Pristup užetom dovodi radnika na mesto odakle treba da se izvode odredjeni radovi.
Radnici moraju da budu visoko kvalifikovani i obučeni za ovakav pristup rada.

Raško Simović   


© xCanyoning & Canyoning Serbia